Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje i zwroty

Kupujący winien sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia towaru lub otrzymania niezgodnego towaru należy odmówić przyjęcia towaru, sporządzić odpowiedni protokół i powiadomić niezwłocznie Sklep o zaistniałym fakcie. Przyjęcie  przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru, z wyjątkiem wad ukrytych.