Twój koszyk 0 zł

e-profitor.pl | Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu określa zasady składania zamówień  oraz sprzedaży produktów za pomocą Sklepu internetowego https://e-profitor.pl/.

 

1. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma PROFITOR Kazimierz Charzewski, 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15, tel. +48 734 475 762

ZAMÓWIENIA

2. Zamówienia można składać za pomocą strony www znajdującej się pod adresem https://e-profitor.pl/.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym https://e-profitor.pl/ oznacza akceptację przez Kupującego zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje  do akceptacji jego postanowień.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez  formularz wypełniany na stronach Sklepu.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenie przez Sklep dostępności i ceny zamawianego towaru.

7. Sklep https://e-profitor.pl/ zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie przy czym zamówienia  przyjęte przez Sklep będą realizowane po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

CENY

9. Ceny w Sklepie internetowym https://e-profitor.pl/ wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

10. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT).

11. Do cen towaru Sklep dolicza koszty przesyłki towaru według stawek umieszczonych na stronie https://e-profitor.pl/. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX wyłącznie na terenie Polski.

12. Istnieje możliwość samodzielnego odbioru towaru z magazynu Sklepu: 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15, od poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00-15.00.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

14. Prawidłowe zamówienie jest potwierdzane przez Sklep poprzez automatyczną odpowiedź na adres elektroniczny wskazany przez Kupującego.

15. Sklep realizuje dostawę w 48 godzin od przyjęcia poprawnego zamówienia wysyłając towar firmą kurierską. Należy uwzględnić fakt, że firma kurierska dostarcza przesyłki jedynie w dni robocze. Czas dostawy przesyłki na terenie Polski 1-2 dni.

REKLAMACJE I ZWROTY

16. Kupujący winien sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia towaru lub otrzymania niezgodnego towaru należy odmówić przyjęcia towaru, sporządzić odpowiedni protokół i powiadomić niezwłocznie Sklep o zaistniałym fakcie. Przyjęcie  przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru, z wyjątkiem wad ukrytych.

17. Sklep nie przyjmuje  przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

18. Kupujący pokrywa koszt przesyłki zwracanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki.

19. Do reklamowanego towaru (lub zwrotu) towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni licząc od dnia jej dostarczenia.

20. Kupujący ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.  Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Kupującego lub uznanie karty. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).

21. Wszelkie zwroty i reklamacje należy dokonywać na adres: PROFITOR Kazimierz Charzewski, 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15.

GWARANCJA

22. Wszystkie oferowane przez Sklep towary są towarami fabrycznie nowymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

23. Produkty posiadają 24 miesięczną gwarancję.

24. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające ślady montażu, użytkowania czy też uszkodzeń mechanicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez PROFITOR Kazimierz Charzewski, 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Warszawie.

Opublikowano: